Sediul Central - Universitatea De Vest din Timișoara

UVT este o universitate europeană, cu tradiție, dar mereu surprinzătoare și deschisă spre viitor, centru de formare a unor specialiști în domenii specifice de competență, participând activ la marile provocări socio-economice regionale și naționale. Avansând în direcția internaționalizării, ca membră a Alianței Europene UNITA, UVT oferă un sistem de învățământ deschis, incluziv și eficient, într-un campus inter-universitar cu 160.000 de studenți și peste 50 de parteneri din întreaga Europă (universități, organizații non-guvernamentale, companii publice și private, instituții guvernamentale locale și regionale).

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Cea mai prestigioasă facultate de profil din partea de vest şi sud-vest a ţării, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor oferă programe academice moderne, care contribuie la formarea avansată a tinerilor, precum și oportunități de a activa în proiecte de cercetare ştiinţifică, generatoare de inovare şi creştere economică în mediul de afaceri.

Facultatea de Drept

Acreditată în anul 2000, în semn de recunoaştere a performanţelor profesorilor şi studenţilor săi, Facultatea de Drept promovează învăţământul centrat pe student, oferind programe educaţionale şi îndrumare individualizată, cu o componentă internaţională dezvoltată a cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Arte și Design

Cu o tradiție puternică și o activitate didactică și artistică bogată, Facultatea de Arte şi Design asigură şi dezvoltă resursele necesare derulării procesului educațional, cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice la cele mai înalte standarde de calitate.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Una dintre facultăţile fondatoare ale Universității de Vest din Timișoara, FLIT oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor umaniste: Limbi și Literaturi, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale, Istorie și Teologie Ortodoxă Pastorală, precum și specializări în limbi străine: română, franceză, engleză, germană, rusă, sârbă şi croată, italiană, spaniolă, latină și greacă.

Facultatea de Fizică

Facultatea de Fizică este una dintre facultățile de elită ale Universității de Vest din Timișoara, oferind o educație de înaltă calitate, caracterizată de flexibilitate și interdisciplinaritate, fiind un centru de referință al demersurilor intelectuale și științifice pentru Timișoara și România. Îmbinând tradiția de 72 de ani cu metodele moderne, la Facultatea de Fizică cunoștințele studenților sunt perfecționate prin cercetare la standarde internaționale și prin varietatea cursurilor predate.